Puanthai

กฎจราจรพื้นฐาน (Trafikensgrundregler)

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายและเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ผู้ขับขี่จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมสัญจร( undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta och visa omsorg och varsamhet)ผู้ขับขี่จึงต้อง มีมารยาท มีความเห็นอกเห็นใจและให้ความปลอดภัยเป็นพิเศษต่อเด็ก คนสูงอายุ ตำรวจจราจรนักเรียน บุคคลพิการหรือผู้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้การจราจรได้อย่างสะดวก (visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som har ett funktionshinder ) ผู้ใช้การจราจรหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะจะไม่รบกวน ไม่กระทำการใดๆก่อความเดือดร้อน หรือขัดขวางการจราจรโดยไม่จำเป็น...

คำจำกัดความของถนน “ Definition av väg”

**************************** “ทาง” “ Väg” คือลานสำหรับยานพาหนะและคนสัญจรซึ่งมีส่วนประกอบคือ ” ทางเดินรถที่ขับสวนทางกันไปมา “körbana “และ อาจจะมีหลายเลนก็ได้ เลน หรือช่องทางการเดินรถ “körfält “ รวมไหล่ทาง “ vägren” ทั้งทางจักรยาน และตั้งแต่ขอบทางด้านซ้ายจรดอีกด้านขวาของขอบทาง” Vägen är allt (körbana, körfält och vägren) tillsammans” ช่องทางเดินรถ” Körfält” คือ ถนนที่มีช่องทางเดินรถสองช่องทาง และสามารถขับสวนทางกันได้ เลนไม่จำเป็นจะต้องมีเส้นตีกำกับแบ่งเลน เช่น...

ห้ามแซง

******************* – ทางม้าลายที่ไม่มีสัญญาณไฟข้าม หรือมีสัญญาณไฟข้าม ( ฝ่าฝืนโดนเพิกถอนใบขับขี่) เพราะรถที่คุณขับแซงนั้นจะบดบังทัศนวิสัยซึ่งทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นคนข้ามทาง คนปั่นจักรยานหรือโมเพด ๒ – ก่อนถึงทางรถไฟที่ไม่มีรั้วกั้น( อนุญาตให้แซงทางรถไฟที่มีรั้ว แต่แนะนำไม่ให้แซง ) – บนทางที่ตั้งป้ายห้ามแซงตลอดแนวทางจนกว่าจะถึงป้ายสิ้นสุด (สามารถแซงรถมอเตอร์ไซด์และจักรยาน ) – ไม่แซงเมื่อมียานพาหนะกำลังจะสวนทางมาในระยะใกล้ – ไม่ทำการแซงเมื่อรถคันหน้าเปิดไฟแซงเพื่อที่จะแซง ในกรณีนี้ต้องยกเลิกการแซงของตนทันที – ไม่ทำการแซงเมื่อมีรถคันหลังที่กำลังเริ่มที่จะแซงคุณ – ไม่ทำการแซงรถหลายคันในขณะเดียวกัน – ไม่ทำการแซงในระยะก่อนทางโค้งที่วิสัยทัศน์ไม่ดีพอ หรือมีสิ่งบดบัง (มีเลนเดียวซึ่งยากต่อการสวนทางกัน) – ไม่ทำการแซงในระยะก่อนทางเนินสูงที่วิสัยทัศน์ไม่ดีพอ หรือมีสิ่งบดบัง...

เมื่อห้ามแซงได้ ก็มีกรณีที่แซงได้สิ ใช่ไหม

• สามารถแซงในกรณีต่อไปนี้ – เมื่อตำรวจสั่งให้ปฏิบัติ – เมื่อถนนมีหลายเลนในสี่แยกซึ่งผู้ขับขี่ขับเลนใครเลนมัน โดยสามารถขับเร็วได้หรือแซงในเลนตนเองได้ – เมื่อสี่แยกนั้นที่ทางตรงข้ามมีเครื่องหมายปล่อยทาง (väjningsplikt ) หรือ ป้ายหยุด ( stoppsplikt) – อนุญาตขับแซงได้หลังทางโค้ง หรือทางลงเนินที่มีเลนสองเลน – สามารถขับแซงทางม้าลายที่ไม่มีสัญญาณไฟข้าม หรือมีสัญญาณไฟข้ามในกรณีที่ตำรวจสั่งการ – สามารถขับแซงสี่แยกทางรถไฟที่มีสิ่งขวางกั้น แต่ไม่แนะนำให้ทำ – สามารถขับแซงยานพาหนะประเภทสองล้อบนถนนที่มีป้ายห้ามแซง – สามารถขับแซงรถที่จอดในกรณีฉุกเฉินได้ เช่น รถเสีย รถทำงาน