Puanthai

4

เมื่อห้ามแซงได้ ก็มีกรณีที่แซงได้สิ ใช่ไหม

• สามารถแซงในกรณีต่อไปนี้ – เมื่อตำรวจสั่งให้ปฏิบัติ – เมื่อถนนมีหลายเลนในสี่แยกซึ่งผู้ขับขี่ขับเลนใครเลนมัน โดยสามารถขับเร็วได้หรือแซงในเลนตนเองได้ – เมื่อสี่แยกนั้นที่ทางตรงข้ามมีเครื่องหมายปล่อยทาง (väjningsplikt ) หรือ ป้ายหยุด ( stoppsplikt) – อนุญาตขับแซงได้หลังทางโค้ง หรือทางลงเนินที่มีเลนสองเลน – สามารถขับแซงทางม้าลายที่ไม่มีสัญญาณไฟข้าม หรือมีสัญญาณไฟข้ามในกรณีที่ตำรวจสั่งการ – สามารถขับแซงสี่แยกทางรถไฟที่มีสิ่งขวางกั้น แต่ไม่แนะนำให้ทำ – สามารถขับแซงยานพาหนะประเภทสองล้อบนถนนที่มีป้ายห้ามแซง – สามารถขับแซงรถที่จอดในกรณีฉุกเฉินได้ เช่น รถเสีย รถทำงาน