Puanthai

phpthumb_generated_thumbnailjpg

จองเรียนขับกับครูปุ๊ก

นักเรียนที่รักทุกๆรุ่น ที่ต้องการจองเรียนขับกับครูปุ๊ก ติดต่อได้เลย หรือจองออนไลน์ได้ด้วยตัวเองนะคะ ส่วนข้อสอบภาษาสวีดีสของ STR หวังว่าคงได้รับระหัสจาก Karin กันถ้วนหน้านะคะ

10431258_485931328219031_7454247394128225563_o

ถึงนักเรียนที่รักรุ่นที่ 3

ถึงนักเรียนที่รักรุ่นที่ 3 ครูดีใจมากที่พากันเริ่มทำแบบฝึกหัดกันค่ะ คะแนนชุดแรกถือว่าเป็นการประเมินหลังที่เรียนกันมา 3 วันนะคะ แต่จะให้ดี อยากให้นักเรียนทุกคนอ่านในระหัส 112 ก่อน และอ่านในเนื้อหาสรุปที่ครูเขียนไว้ใน Tester online ก่อน เพราะจะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้และค่อยทำแบบฝึกหัดชุดต่อไป แต่ถ้าหากฝึกทำโดยไม่อ่านก็จะเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินและแค่จำไปสอบแต่นำมาปฏิบัติไม่ได้ ครูยังคาดหวังว่าจะได้เห็นคะแนนดีขึ้นค่ะ อ่านนิดส์นุงนะคร้าาาา

20484.jpg

กฎจราจรพื้นฐาน (Trafikensgrundregler)

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายและเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ผู้ขับขี่จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมสัญจร( undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta och visa omsorg och varsamhet)ผู้ขับขี่จึงต้อง มีมารยาท มีความเห็นอกเห็นใจและให้ความปลอดภัยเป็นพิเศษต่อเด็ก คนสูงอายุ ตำรวจจราจรนักเรียน บุคคลพิการหรือผู้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้การจราจรได้อย่างสะดวก (visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som har ett funktionshinder ) ผู้ใช้การจราจรหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะจะไม่รบกวน ไม่กระทำการใดๆก่อความเดือดร้อน หรือขัดขวางการจราจรโดยไม่จำเป็น...

20486.jpg

คำจำกัดความของถนน “ Definition av väg”

**************************** “ทาง” “ Väg” คือลานสำหรับยานพาหนะและคนสัญจรซึ่งมีส่วนประกอบคือ ” ทางเดินรถที่ขับสวนทางกันไปมา “körbana “และ อาจจะมีหลายเลนก็ได้ เลน หรือช่องทางการเดินรถ “körfält “ รวมไหล่ทาง “ vägren” ทั้งทางจักรยาน และตั้งแต่ขอบทางด้านซ้ายจรดอีกด้านขวาของขอบทาง” Vägen är allt (körbana, körfält och vägren) tillsammans” ช่องทางเดินรถ” Körfält” คือ ถนนที่มีช่องทางเดินรถสองช่องทาง และสามารถขับสวนทางกันได้ เลนไม่จำเป็นจะต้องมีเส้นตีกำกับแบ่งเลน เช่น...