Puanthai

syn

Synen ความสามารถในการมองเห็น

โดยปกติคนเรามีความสามารถในการเห็นในรัศมีกว้างถึง 180 องศาหรือครึ่งวงกลม แต่พื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดมีเพียงนิดเดียว ซึ่งเรียกว่าการมองตรง(Direktseendet )พื้นที่มีเพียง 1-2 % ของพื้นที่รัศมีการเห็นทั้งหมด Direktseendet ( การมองตรง)= det vi koncentrerar oss på (ser klarast): 1-2 % av synfältet. การเห็นโดยการมองตรง จะชัดเจน เป็นการความคุมของสมองที่รับข้อมูลจากการเห็น เมื่อรับข้อมูลในการจราจรสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและตีความหมายป้ายนั้นๆได้ ฉะนั้นประสาทการเห็นจึงมีความสำคัญที่สุดในการจราจรมาก เทคนิกในการใช้การมองตรงในการขับขี่คือการสอดส่ายสายตาไปรอบด้าน( Rörlig blicken )สมองจะเลือกเฉพาะจุดที่สำคัญในการจราจร ซึ่งเรียกว่า (Selektiv...

korkort

Återkallande av körkort

**************อ่านเล่น************* Återkallande av körkort เพิกถอนใบขับขี่ ********************************* กฏหมายหลักในการเพิกถอนใบขับขี่มาจากสาเหตุที่ผู้ขับขี่ดื่มสุราและมีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงนั้น สามารถได้รับโทษทัณฑ์ในระยะที่แตกต่างกันออกไป โทษทัณฑ์จากช่วงระยะนาน 1-36 เดือน และถ้าหากระยะเวลาการเรียกคืนใบขับขี่นานกว่า 12 เดือนนั้นจะต้องทำการสอบใบขับขี่ใหม่ เพิกถอนใบขับขี่เมื่อ 1 การหลบหนีจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ( Smitning från trafikolycksplats) ในที่นี้รวมแม้กระทั่งเมื่อคุณพบอุบัติเหตุเป็นบุคคลแรกแล้วไม่มีการหยุดรถดูเหตุการณ์ 2 Upprepade trafikförseelser, dock minst tre under en tvåårsperiod. การกระทำผิดกฎหมายการจราจรอย่างน้อยสามครั้งในช่วงระยะสองปี เช่น การติดตั้งในตัวรถผิดหลายครั้ง การขับเร็ว...

MBT-book-1024x684

เรียนทฤษฎี ใบขับขี่ 3วัน

หลายต่อหลายคนติดต่อและอยากทราบเรื่องเรียนทฤษฎี ใบขับขี่ 3วัน ที่จะเริ่มขึ้นกลางเดือนตุลาคมนี้ อยากเรียนให้ทราบว่าสื่อที่จะได้ และผลประโยชน์ที่จะได้ว่ามันคุ้มกับเงินที่จะเสียไป สื่อนะคะ 1/ หนังสือ 1 ชุด ราคา500kr 2/ ข้อสอบสวีดีส ระยะเวลา2ปี ราคา 400kr 3/ ข้อสอบภาษาไทย 8 ชุด500ข้อ ราคา 800kr. 4/. เนื้อหาข้อสอบไทยมากกว่าพันข้อ +ข้อสอบสอนภาษาสวีดีส 8ชุด ใช้ในกาเรียน ออนไลน์ 5/รวมเฉพาะสื่อแล้ว ราคา สองพันกว่า. 6/ แต่ราคาทั้งหมด...

A2-1-varning-flera-farliga-kurvor-vanster

เครื่องหมายสัญลักษณ์  

Vägmärken – เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายเตือน จะตั้งเตือนให้ทราบก่อนจุดเกิดอันตรายที่แสดงความหมายเตือนในกรอบสามเหลี่ยม ซึ่งจะตั้งในเส้นทางเขตนอกชุมชนหรือในเขตชุมชน ป้ายเตือนจะตั้งประมาณ  150-250  เมตร  แต่ถ้าหากป้ายเหล่านี้แสดงในเขตชุมชนแออัดแล้วป้ายเตือนจะติดตั้งกระชั้นชิดขึ้น เมื่อเห็นป้ายเตือนพึงปฏิบัติคือ ลดความเร็ว เตรียมพร้อมที่จะเบรค และหยุดได้ทุกเมื่อแล้วแต่ภาพในป้ายจะมีความหมายเตือน เพราะป้ายเหล่านี้เป็นการเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดให้ทราบล่วงหน้า ความเร็วของยานยนต์ 50 กม/ชม หรือ ต่ำกว่า 60  หรือ 70 กม/ชม 80 หรือ 90กม/ชม มากกว่า  90 กม/ชม ระยะทางตั้งป้ายไปจนถึงจุดเตือน 5 – 75...

zebratrafik

Hur fungerar barnen?

Hur fungerar barnen? – Barn är impulsiva (kan plötsligt rusa ut på vägen). เด็กคือวัยของการรีบร้อน กระทำก่อนคิดเสมอ (สามารถวิ่งผลุนผลันออกกลางถนนโดยทันทีทันใด โดยขาดความยั้งคิด และฉับไวเสมอ ซึ่งพัฒนาการของพวกเขาคือกระทำก่อนคิดโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ตอบแทน Barn är små, vilket gör dem svåra att se. วุฒิภาวะของเด็กยังน้อย และพัฒนาการ การเจริญเติบโตไม่เพียงพอ ในความตัวเล็กของเด็กจึงทำให้เกิดสาเหตุยากต่อการเห็น ( เด็กแอบด้านข้าง...

Brain

Inlärning

Effektiv inlärning ผลสะท้อนของการเรียนรู้ Ytinlärning innebär att du försöker lära dig allt utantill bara för att klara teoriprovet. Ingen helhetsförståelse och du glömmer. การเรียนรู้แบบผิวเผิน หมายถึงการเรียนที่ผู้เรียนต้องการท่องจำเพียงเฉพาะข้อสอบเพื่อที่จะนำไปสอบภาคทฤษฎีเท่านั้น ผลที่จะตามมาคือไม่สามารถทำความเข้าใจในกฎการจราจรต่าง และลืมเรื่องราวที่ได้ท่องจำมา Djupinlärning innebär att du försöker förstå helheten och...